Het concept

Het concept van « Doe mee ! » is om u op een effectieve en didactische manier te voorzien van inhoud in verschillende complementaire vormen.

Doe mee in 2 uur

Ontdek uw module in de vorm van een in 2 uur verkorte opleiding. Eenvoudig en effectief, deze module gaat direct naar de kern van de zaak zonder in te boeten aan inhoud. Alles wat je moet weten wordt in twee uur gepresenteerd.

Doe mee in 20 minuten

Net als bij een EFILE-conferentie, vind je in 20 minuten de essentie van wat de module dynamisch presenteert. Ideaal om een concreet overzicht te geven van het onderwerp en eventueel de mogelijkheid te geven om meerdere onderwerpen tijdens dezelfde halve dag te bespreken.

Deze 20 minuten durende introductie geeft de belangrijkste sleutels en kan onafhankelijk van elkaar werken of dienen als een introductie tot de 2 uur durende module die aan de meest geïnteresseerden kan worden gegeven.

Doe mee in 20 pagina’s

Alle inhoud van de twee uur durende training is geschreven in een duidelijk, synthetisch en didactisch document van 20 bladzijden. Het is veel meer dan een presentatieondersteuning, het is een echt boek dat onafhankelijk van de training gelezen kan worden en waar nodig hergebruikt kan worden om toegang te krijgen tot de inhoud van de training in een aangename grafische vorm.